Wel of niet de vaststellingsovereenkomst tekenen? Neem contact op voor een gratis advies.

Je werkgever wil je ontslaan via een vaststellingsovereenkomst. Wat nu? Teken nooit direct. Ook niet als het voorstel wel goed lijkt. Er zijn veel zaken waarop je moet letten bij een vaststellingsovereenkomst, maar de belangrijkste is misschien wel dat je jouw recht op een WW-uitkering niet verliest. Daarnaast valt er vaak te onderhandelen over de inhoud van je vaststellingsovereenkomst, zodat jij als werknemer krijgt waar je recht op hebt.

Zeker weten dat je er goed aan doet om je vaststellingsovereenkomst te tekenen? Wij kunnen je vaststellingsovereenkomst checken en je eventueel begeleiden bij de onderhandelingen. In 90% van de gevallen betaalt jouw werkgever onze kosten. Is dat niet geval? Kies van één van de onderstaande pakketten.

Doe het zelf

 • Direct gratis telefonisch advies
 • Bespreken van de ontstane situatie
 • Overleg of je wel of niet ontslag wilt
 • Advies over de vervolgstappen

Kosten € 0 - gratis

Bel nu op 085 016 0027
 

Doe het samen

 • Overleg over je situatie en de mogelijkheden
 • Duidelijk besluit of je wel of niet ontslag wilt
 • Checken van de overeenkomst op 25 punten
 • Binnen 24 uur een uitgebreid advies in je mailbox
 • Gouden tips voor een beter resultaat

Vaste prijs € 195

JA, IK LAAT MIJ GRAAG ADVISEREN
 

Besteed het uit

 • Overleg over je situatie en de mogelijkheden
 • Duidelijk besluit of je wel of niet ontslag wilt
 • Checken van de overeenkomst op 25 punten
 • Binnen 24 uur ons advies in je mailbox
 • Overleg over de gewenste verbeterpunten
 • Wij nemen de onderhandeligen van je over
 • Verhalen van de kosten bij je werkgever
 • Gegarandeerd het beste resultaat!

Vaste prijs € 495

JA, IK BESTEED HET GRAAG UIT
 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) wordt afgesloten als een werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Dat gezamenlijke besluit heet dan een ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ en vindt vaak plaats bij een arbeidsconflict, reorganisatie of na twee jaar ziekte. Met een vaststellingsovereenkomst stem je als werknemer vrijwillig met je ontslag in. Je kunt niet gedwongen worden een vaststellingsovereenkomst te tekenen. In de vaststellingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die werkgever en werknemer rondom het ontslag hebben gemaakt. Er zijn veel zaken waarop je moet letten bij een vaststellingsovereenkomst, maar de belangrijkste is misschien wel dat jouw recht op een WW-uitkering niet verliest.

Onze 7 belangrijkste vragen bij een vaststellingsovereenkomst

De allerbelangrijkste vraag die je jezelf moet vragen is of je wel wilt dat er een ontslag komt. Dat is ook precies de eerste die wij je gaan vragen en waarover we met je in gesprek willen gaan. Je werkgever doet wellicht alsof je geen keuze hebt, maar dat is niet waar. Het is altijd aan jou of je wel of niet een vaststellingsovereenkomst wilt tekenen.

Pas als je de keuze maakt om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen, gaan we overleggen over de beste voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst.

En als je er voor kiest om niet akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst, dan helpen we je ook verder in het traject wat dan volgt.

Wij beoordelen allereerst of de vaststellingsovereenkomst WW-proof is. Uit de vaststellingsovereenkomst moet daarvoor blijken dat je werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook mag jou geen verwijt gemaakt worden van het ontslag en er mag geen sprake zijn van een dringende reden (dat betekent dat er geen sprake is van een ontslag op staande voet).
Pas als aan deze voorwaarden is voldaan dan voldoet de vaststellingsovereenkomst aan de WW-criteria.

Het is van groot belang dat je direct aansluitend op het dienstverband aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. Anders zit je immers een periode zonder inkomsten. Daarvoor is het van belang dat de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen. De beëindigingsdatum is daarmee één van de belangrijkste punten die in een vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen.

Het UWV hanteert bij het vaststellen van de ingangsdatum van je WW-uitkering namelijk de fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is de wachttijd die geldt, voordat het recht op een WW-uitkering ingaat. Wanneer er een onjuiste opzegtermijn in acht wordt genomen, loop je het risico dat je over de periode van de (resterende) opzegtermijn géén WW krijgt.

Bij een ontslag heb je altijd recht op een ontslagvergoeding. Alleen bij een heel kort dienstverband en een ontslag op staande voet kan dat anders zijn. Partijen mogen de hoogte van de ontslagvergoeding zelf vaststellen. Met de ontslagvergoeding kun je je inkomsten na ontslag (vaak WW-uitkering) een periode aanvullen tot je oude inkomen. Hoelang die periode gaat zijn, is afhankelijk van de hoogte van de vergoeding. Daarom is de hoogte van de vergoeding altijd een heel belangrijk onderwerp bij de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst.

We kijken of jou een aanbod is gedaan en berekenen of het aanbod redelijk is. We laten je weten of er ruimte is voor een beter resultaat en hoe je dat het beste aan kunt pakken.

Bij de beëindiging van het dienstverband dient er een eindafrekening te worden opgesteld. Daarmee wordt het dienstverband financieel afgewikkeld. Bij de eindafrekening wordt geregeld dat bijvoorbeeld de volgende zaken worden verrekend:

- het tegoed aan vakantiedagen en vakantietoeslag
- het opgebouwde deel van een eindejaarstoeslag
- winstdeling, bonus of 13e maand
- de nog niet uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag
- verrekening van een studiekostenbeding of fietsplan

De zaken die financieel moeten worden afgerond, dienen correct in de vaststellingsovereenkomst te worden opgenomen.

We bekijken of je een positief getuigschrift ontvangt en er positieve referenties worden afgegeven. Dit maakt het makkelijker om weer ergens anders in dienst te treden.

De tekst van het getuigschrift is van groot belang voor de waarde van het getuigschrift. Niemand heeft immers iets aan een nietszeggend getuigschrift. Daarom is van belang dat opgenomen wordt dat jullie samen overleggen over de inhoud van het getuigschrift en dat jij daarvoor een tekstvoorstel mag doen. Wij kunnen je helpen met het opstellen van een positief getuigschrift.

Het is van belang om goed na te kijken of er in je arbeidsovereenkomst sprake is van een concurrentie- en /of relatiebeding en of je werkgever je hieraan wil houden. Als dat het geval is dan wordt je daardoor ernstig belemmerd in het vinden van een nieuwe baan. In die situatie is het van groot belang dat in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat het concurrentie en/of het relatiebeding niet meer van toepassing is of in de werking wordt beperkt.

De onderhandelingen over het concurrentie en/of relatiebeding zijn vaak erg lastig. Want hoewel je werkgever enerzijds graag een einde aan de arbeidsovereenkomst wil, heeft hij er anderzijds vaak een belang bij dat je niet bij een concurrent of relatie gaat werken.

Wil je een beter voorstel van je werkgever?

In ons advies geven we je aan waar ruimte zit voor een beter onderhandelingsresultaat. Ga met het advies in de hand met je werkgever onderhandelen over een beter voorstel. Of overhandig hem ons advies. Uiteraard kunnen wij ook namens jou gaan onderhandelen met de werkgever. Kies dan voor het pakket ‘besteed het uit’ Daarmee worden de kosten weliswaar hoger, maar die verhalen we weer op je werkgever. In 90% van de gevallen ontvangt de werknemer een betere deal. Heb je al getekend? Maak dan gebruik van de bedenktermijn van 14 dagen.

Liever toch even bellen met Sanne?

Sanne Bijl

Jurist arbeidsrecht

085 016 0027

Duidelijke taal

Binnen 24 uur advies

Alleen voor werknemers

Kwaliteit voor een lage prijs

Vergoeding van de juridische kosten

In meer dan 90% van de gevallen betaalt je werkgever de door jou gemaakte juridische kosten. Meestal staat het zelfs al in de vaststellingsovereenkomst genoemd. Is dat bij jou nog niet geval, vraag er dan alsnog om. Als wij namens jou gaan onderhandelen met de werkgever, proberen wij altijd de kosten te verhalen op jouw werkgever.

Heb je al getekend? Maak dan gebruik van de bedenktermijn van 14 dagen

Heb je de vaststellingsovereenkomst al getekend, maar ben je het toch niet eens met de voorwaarden? Wil je alsnog proberen om een beter voorstel te krijgen? Of heb je overhaast gehandeld en nu spijt van je besluit? Maak dan gebruik van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen. Je hoeft hier geen reden voor op te geven. Het herroepen kan alleen schriftelijk. Indien de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst staat, is de bedenktermijn zelfs 21 dagen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op om te checken of je de overeenkomst nog kan herroepen.

Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de beëindiging van het dienstverband. Een vaststellingsovereenkomst wordt daarom ook wel eens een beëindigingsovereenkomst genoemd.

WW-vriendelijk
De vaststellingsovereenkomst moet WW-vriendelijk geformuleerd worden. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat jouw werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dat jou geen verwijt kan worden gemaakt en dat er geen sprake is van een ontslag op staande voet (dringende reden). Hiermee voldoet de vaststellingsovereenkomst aan de WW-criteria. Lees hier meer informatie over een WW-uitkering.

Einddatum
De beëindigingsdatum is een van de belangrijkste punten die in een vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen. Het is van belang de juiste opzegtermijn in acht te nemen, zodat er aansluitend aanspraak kan worden gemaakt op een WW-uitkering. Het UWV hanteert namelijk de fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn kan worden gezien als de wachttijd die geldt, voordat het recht op een WW-uitkering ingaat. Wanneer er een onjuiste opzegtermijn in acht wordt genomen, loop je het risico dat het UWV tot een latere ingangsdatum besluit dan de werkelijke ontslagdatum en krijg je over de periode van de (resterende) opzegtermijn géén WW.

Ontslagvergoeding
Daarnaast is de ontslagvergoeding een belangrijk onderdeel van de vaststellingsovereenkomst. Je heb recht op een transitievergoeding na een dienstverband van 24 maanden en als de rechter of het UWV toestemming geeft om het dienstverband te beëindigen. Bij een vaststellingsovereenkomst stellen partijen zelf de hoogte van de ontslagvergoeding vast. Hoewel er vaak gekeken wordt naar de hoogte van de transitievergoeding, kan de ontslagvergoeding (veel) hoger of lager zijn. De hoogte van de vergoeding is daarom altijd een belangrijk onderwerp bij de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst. Lees hier meer informatie over de transitievergoeding.

Bel ons gratis, vertrouwelijk en zonder verplichtingen!

085 016 0027