Heb je je salaris of vakantiegeld niet (volledig) ontvangen?

Niemand kan zonder z’n inkomsten! Kom daarom nu in actie en kies één van onderstaande mogelijkheden. Let op: als je te lang wacht kan het zijn dat je je rechten verspeelt. Bel ons en we leggen uit hoe het werkt.

Doe het zelf

 • Vraag een gratis aanmaningsbrief aan
 • Zelf invullen en versturen
 • Laatste waarschuwing voor je werkgever

Kosten € 0 - gratis

JA, STUUR MIJ DE GRATIS BRIEF
 

Doe het samen

 • Binnen 24 uur een incassobrief namens jou
 • Aanspraak op de wettelijke rente en verhoging
 • In 95% alsnog betaling van je achterstallige loon
 • Een vaste prijs, dus 100% zekerheid over de kosten

Besteed het uit

 • Binnen 24 uur een incassobrief namens jou
 • Aanspraak op de wettelijke rente en verhoging
 • In 95% alsnog betaling van je achterstallige loon
 • Bij geen betaling: opstarten juridische procedure
 • Extra kosten worden verhaald op je werkgever
 • Een vaste prijs voor jou, dus 100% zekerheid over de kosten

In 6 stappen betaling krijgen van je achterstallige salaris

Laat je werkgever weten dat je je salaris of vakantiegeld nog niet (volledig) hebt ontvangen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom je werkgever je salaris niet betaald. De meest voorkomende zijn:
1. Je werkgever wil een einde aan het dienstverband en gebruikt de salarisstopzetting als pressiemiddel
2. Je werkgever vindt dat je je werk niet goed doet en houdt daarom salaris in
3. Je werkgever heeft je op staande voet ontslagen
4. Er is sprake van financiële problemen bij het bedrijf
5. Je werkgever vindt dat je onvoldoende voldoet aan je re-integratieverplichtingen bij ziekte
6. Je hebt schade veroorzaakt en je werkgever wil dat op jou verhalen

In al deze gevallen dien je zo snel mogelijk actie te ondernemen om te zorgen dat je alsnog je salaris krijgt. Als je te lang wacht dat kan het zo zijn dat je je rechten verspeeld met betrekking tot het achterstallige salaris en kunnen we je alleen nog helpen aan de toekomstige salarisbetalingen.

Maak gebruik van onze gratis aanmaningsbrief. Dit is een brief waarin je je werkgever sommeert alsnog het salaris over te boeken. Je kunt deze brief gratis bij ons opvragen. De brief wordt je per e-mail toegestuurd. Vul vervolgens je gegevens in en stuur de brief per e-mail of per post aan je werkgever.

Als je werkgever nog niet betaald, dan wordt het tijd voor zwaarder geschut. Schakel dan de incassoservice van Hanze Juristen in. Wij sturen je werkgever binnen 24 uur een incassobrief waarbij we sommeren om binnen 3 dagen alsnog te betalen. Daarbij maken we aanspraak op de wettelijke rente, de wettelijke verhoging en de incassokosten. De brief wordt op ons briefpapier verstuurd en in 95% van de gevallen ontvang je alsnog het achterstallige salaris. Je betaalt een vaste prijs van € 90, waarmee een deel van onze kosten gedekt zijn. Het resterende deel van onze kosten wordt verhaald op je werkgever middels de incassokosten.

Als je werkgever nog steeds geen salaris heeft betaald, zul je een procedure moeten opstarten. Binnen vijf dagen versturen wij de dagvaarding naar de rechtbank en wordt er een zitting gepland bij de rechtbank. De kantonrechter zal dan een uitspraak doen. Uiteraard vorderen wij in deze procedure ook de wettelijke rente, de wettelijke verhoging en de buitengerechtelijke incassokosten. Ook vorderen wij een proceskostenveroordeling van je werkgever.

Nadat er een loonvorderingsprocedure is gevoerd en de werkgever nog steeds geen salaris heeft betaald, sturen wij het vonnis door aan de deurwaarder. De deurwaarder legt het vonnis ten uitvoer. Vervolgens krijgt de werkgever de kans om binnen een paar dagen te betalen. Betaalt de werkgever nog steeds niet? Dan kan de deurwaarder executiemaatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld beslag leggen op het pand, auto's of een bankrekening.

Indien de werkgever het loon niet meer kan betalen en er sprake is van betalingsonmacht, heeft het geen zin om een loonvorderingsprocedure op te starten. In dat geval is het verstandig om het faillissement van je werkgever aan te vragen. Nadat de werkgever failliet is verklaard, kun je aanspraak maken op de uitkering wegens betalingsonmacht van het UWV. Deze uitkering duurt maximaal 13 weken. Het is dus van belang om binnen 13 weken het faillissement van je werkgever aan te vragen.

Liever toch even bellen met Sanne?

Sanne Bijl

Jurist arbeidsrecht

085 016 0027

Duidelijke taal

Binnen 24 uur advies

Alleen voor werknemers

Kwaliteit voor een lage prijs

Geen salaris ontvangen?

Vraag bij je werkgever waarom er geen salaris is betaald. Stuur een e-mail of een brief en verzoek je werkgever het salaris binnen vijf dagen alsnog te betalen. Bewaar een kopie van deze e-mail of brief, deze kan in een latere procedure van belang zijn.

Betaalt je werkgever nog steeds niet? Gebruik dan onze gratis aanmaningsbrief!

Vraag onze gratis aanmaningsbrief aan

Deze gratis aanmaningsbrief wordt direct naar je toegestuurd. Je hoeft alleen nog even de persoonlijke gegevens in te vullen. Vervolgens verstuur je de brief aan je werkgever. Liefst ook per e-mail. Zo kun je ook aantonen dat de brief is verstuurd. Eventueel kun je de brief ook aangetekend versturen. Je werkgever heeft vervolgens 5 dagen de tijd om te betalen.

Betaalt je werkgever nog geen salaris?

 

Incassobrief binnen 24 uur verstuurd

Maak dan gebruik van onze incassobrief. Deze brief versturen wij namens jou aan je werkgever. De brief wordt verstuurd op ons briefpapier. Wij sommeren je werkgever om het salaris te betalen binnen 3 dagen. In deze brief maken wij bovendien aanspraak op aanvullende kosten, zoals de wettelijke rente, de wettelijke verhoging en de buitengerechtelijke incassokosten.

Onze kosten voor het opstellen van de sommatiebrief brengen we in rekening bij jouw werkgever, deze brief kost jou maar € 90,-. Vaak is het versturen van een incassobrief voldoende om je werkgever tot betaling te dwingen. In 95% van de gevallen betaalt de werkgever het salaris alsnog.

 

Start een loonvorderingsprocedure

Betaalt je werkgever niet binnen de gestelde termijn van 3 dagen? Dan overleggen we met jou of we een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter zullen opstarten. Je werkgever moet zich dan bij de rechter verantwoorden.

Aan de procedure zijn naast juridische kosten ook bijkomende kosten verbonden, zoals het griffierecht en deurwaarderskosten. Vaak wordt de werkgever veroordeeld om een deel van de kosten te voldoen. We overleggen met jou wat de totale kosten zijn en wat de kansen op een positief resultaat zijn. Daarnaast wegen we met jou de kosten af tegen de opbrengsten. Het is aan jou of je vervolgens de procedure wilt opstarten. Besluit je dat je deze stap wilt maken, dan starten we binnen 5 dagen de procedure op.

Mocht jouw werkgever het loon niet meer kunnen betalen? Dan kunnen we er ook voor kiezen het faillissement aan te vragen. Dat is natuurlijk een vervelende stap om te zetten, maar soms heb je helaas geen andere  keus.

Stel je vraag gratis, vertrouwelijk en zonder verplichtingen!

085 016 0027

Als je werkt, heb je altijd recht op vakantiegeld

De tijd van vakantie en het vakantiegeld is weer aangebroken. Veel werkgevers betalen in mei het vakantiegeld aan de werknemers. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont heeft hier recht op. Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarloon. In een cao kan overeengekomen worden dat er recht is op een hoger percentage.

Maandelijks of jaarlijkse uitbetaling?

Het kan zijn dat je vakantiegeld al maandelijks aan je wordt uitbetaald, dit moet te zien zijn op je loonstrookje. Is dit niet het geval, dan moet je werkgever het uiterlijk in juni aan je overmaken.

Hanze Juristen helpt graag om alsnog het vakantiegeld te vorderen

Is jouw werkgever te laat met betalen van het vakantiegeld? Neem dan contact op met Hanze Juristen! Middels een sommatiebrief vorderen wij het vakantiegeld, maar ook de wettelijke verhoging en – rente. En met succes! In 95% van de gevallen betaalt de werkgever binnen één week.

Voor vragen kan je gratis en vrijblijvend contact opnemen met Ilona Bennink of Sanne Bijl. Bel: 085 016 00 27

Wil je dat wij direct voor je aan de slag gaan? Dat kan! Vul hieronder je gegevens in, wij nemen vervolgens direct contact met je op.

Werk je in de zorg? Dan moet je werkgever je ORT over de vakantiedagen betalen

Vanaf 2017 hebben werknemers recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) over wettelijke en bovenwettelijke verlofuren. Ontving je in de afgelopen vijf jaar ORT? Dan heb je recht op een compensatie van ORT over je verlofuren.

Komt je werkgever de afspraken niet na? Dan sommeren wij om de ORT alsnog uit te betalen.

Wij sommeren je werkgever binnen 24 uur om een voorstel te doen en de ORT aan je uit te betalen.

Ook maken we aanspraak op betaling van de buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente en wettelijke verhoging.

De kosten voor het versturen van de sommatiebrief bedragen € 90,- inclusief btw. Vaak is het versturen van een sommatiebrief al voldoende om ervoor te zorgen dat je werkgever alsnog een voorstel doet.

Wil je gebruikmaken van deze sommatiebrief? Vul dan je gegevens hiernaast in of neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Wettelijke rente en wettelijke verhoging vorderen?

Is je salaris, bonus of vakantiegeld niet uitbetaald? Dan kun je in bepaalde gevallen ook aanspraak maken op uitbetaling van de wettelijke rente en wettelijke verhoging.

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente kun je vorderen als je loon niet of te laat wordt uitbetaald. De wettelijke rente bedraagt op dit moment 2% (vastgesteld op 1 januari 2018). De rechter kan de wettelijke rente niet matigen.

Wat is de wettelijke verhoging?

Wettelijke verhoging kun je naast de wettelijke rente vorderen als je loon niet of te laat door jouw werkgever wordt uitbetaald.

De wettelijke verhoging bedraagt voor de 4de tot en met de 8ste werkdag na de dag waarop jouw loon betaald had moeten worden, 5% van het brutoloon voor elke dag dat de werkgever te laat is. Na 8 dagen, bedraagt de wettelijke verhoging 1% voor elke werkdag die volgt. De maximale wettelijke verhoging is 50%.  Deze verhoging kan door de rechter wel worden gematigd.

Stel je vraag gratis, vertrouwelijk en zonder verplichtingen!

085 016 0027